Αφουγκράζοντας τον κοινωνικό παλμό και την ανάγκη για επαγγελματική εξέλιξη για όσους επιδιώκουν μη ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, τo Κέντρο Koxlias Ψυχοθεραπεία-Συμβουλευτική και το τμήμα Εκπαίδευσης του κέντρου δημιούργησε το Πρόγραμμα Συμπληρωματική Επιμόρφωση προσιτή για όλους .

Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε ώστε να αναπτύξετε την εμπειρία σας σε όποιο επαγγελματικό πλαίσιο λειτουργείτε, ιδιαίτερα οι Ψυχοθεραπευτές, Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας, Άτομα που η επαγγελματική τους ταυτότητα φέρει δυο επαγγελματικές σταδιοδρομίες, Coach που θέλουν να εμπλουτισουν τις γνώσεις τους, Εκπαιδευτές ειδικής Αγωγής, Φοιτητές οποιασδήποτε ηλικίας, φυλής, χρώματος, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, σωματικής αναπηρίας, εθνικής καταγωγής και όλα τα δικαιώματα που φέρουν, θα έχουν την δυνατότητα να εκπαιδευτούν και να εφαρμόζουν νέες μορφές θεραπευτικής αντιμετώπισης στα ζητήματα που προκύπτουν στο επάγγελμά τους.

Διαβάστε περισσότερα στον οδηγό του προγράμματος.