Στον χώρο της βιβλιοθήκης  μας μπορείτε να βρείτε  άρθρα στην Αγγλική γλώσσα ή μεταφρασμένα στα Ελληνικά.

Η ομάδα του κέντρου Koxlia φροντίζει σε τακτά διαστήματα να εμπλουτίζει τα “ράφια” της βιβλιοθήκης του ώστε ο επισκέπτης να έχει επιλογές στην αναζήτηση του.

Building on Wachtel s Points About Implications of Mitchell Koxlias

Attachment Theory and Group Therapy

Klein Bion and Intersubjectivity: Becoming,

64e0ea944c7437b3279ee68381e4c0d8be96

Shame_the_Master_Emotion_