Η Τέχνη της Ψυχοθεραπείας 

Συμπληρωματική Επιμόρφωση

Το 9μηνο πρόγραμμα της Συμπληρωματικής Επιμόρφωσης αποτελείται από 3 κύκλους.
📝Κάθε κύκλος μαθημάτων είναι 3 μήνες, με την δυνατότητα επιλογής θεματολογίας.
Ο κάθε συμμετέχων του προγράμματος θα αναπτύξει έναν σφαιρικό τρόπο αντίληψης όλων των θεραπευτικών προσεγγίσεων, και θα μάθει πως λειτουργεί και εφαρμόζεται η Σπειροειδής Κίνηση ως θεραπευτικό εργαλείο στην Σχεσιακή Προσέγγιση, την Συνθετική Προσέγγιση, την θεωρία Συστημάτων, την θεωρία του Εστιασμού, την Ψυχαναλυτική Προσέγγιση, την Μουσικοθεραπεία, και την Κινησιολογία.
Η έμπνευση μας είναι να σας γνωρίσουμε τον τρόπο που συνεργάζονται οι διαφορετικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις συνεργατικά με  την Σπειροειδής κίνηση.
Η Συμμετοχή σας στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Koxlia θα συμβάλει στην ανάπτυξη του κάθε πλαισίου που εργάζεστε.
Σε ένα περιβάλλον όπου η ισότιμη σχέση και η αίσθηση του Ανηκειν είναι σταθερές αξίες, μπορείτε να αναπτύξετε και να ανανεώσετε τις δεξιότητές σας σε ένα διαφορετικό αναπτυσσόμενο πεδίο μάθησης βασισμένο σε πέντε βασικούς Άξονες.:
Επαγγελματική πρακτική.
Μεθοδολογία.
Αναγνώριση Συστημάτων.
Σχεδιασμός και Διαχείριση
Διαπροσωπικές Σχέσεις.

                   Ο Koxlias συγκέντρωσε για το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Επιμόρφωσης έμπειρους επαγγελματίες για να δώσουν μια ουσιαστική  ματιά στους αντίστοιχους τομείς τους.

                                                                                     Κατανοώντας πώς η ασυνείδητη δυναμική επηρεάζει τις σχέσεις σας.                                                                                                       Εμβάθυνση της αυτογνωσίας και της ενσυναίσθησης ως θεραπευτής-τρια, Ενδυνάμωση στην  κατανόηση της διυποκειμενικής  δυναμικής της θεραπευτικής σχέσης.  Αναγνώριση των Συστημάτων, τις Δυναμικές Επεξεργασίες της Προβλητικής Ταύτισης, το κύκλο αναπαραγωγής και τη Σπειροειδή Κίνηση.   Ποιος είναι ο ρόλος της Δϊυποκειμενικότητας, στη Σχέση και τη Θεωρία της Προσκόλλησης.

 Όλα τα σεμινάρια παρέχουν Συμπληρωτική Επιμόρφωση για όσους θέλουν να αναπτύξουν την Σχεσιακή τους οπτική και να εξελίξουν τις γνώσεις τους, όλα τα μαθήματα   προσφέρονται από το Κέντρο Koxlias Ψυχοθεραπεία-Συμβουλευτική & Εκπαίδευση  και είναι ανοιχτά στο ευρύ επαγγελματικό κοινό.

Τόσο μέσα στα μαθήματα όσο και στις συναντήσεις ολομέλειας οι εισηγητές του προγράμματος θα δώσουν περισσότερη σημασία στην βιωματική τους εμπειρία όπως: Γιατί επέλεξαν τον δρόμο της τέχνης της Ψυχοθεραπείας, τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν και ξεπέρασαν, και πώς εφάρμοσαν τις εκπαιδεύσεις τους για να κάνουν τη διαφορά στον πραγματικό επαγγελματικό κόσμο

Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε  ώστε  να αναπτύξετε  την εμπειρία σας σε  όποιο επαγγελματικό πλαίσιο λειτουργείτε, ιδιαίτερα οι  Ψυχοθεραπευτές, Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας, κοινωνιολόγοι.   Άτομα που η επαγγελματική τους ταυτότητα φέρει δυο επαγγελματικές σταδιοδρομίες, Coach που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους,   Εκπαιδευτές ειδικής Αγωγής, Φοιτητές οποιασδήποτε εκπαιδευτικού πλαισίου, ηλικίας, φυλής, χρώματος, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, σωματικής αναπηρίας, εθνικής  καταγωγής και όλα τα δικαιώματα που φέρουν. Οι συμμετέχοντες  θα έχουν την δυνατότητα να εκπαιδευτούν και να εφαρμόζουν  νέες μορφές θεραπευτικής αντιμετώπισης στα ζητήματα που προκύπτουν στο επάγγελμά τους.