Συμπληρωματική Επιμόρφωση

Το 9μηνο πρόγραμμα της Συμπληρωματικής Επιμόρφωσης αποτελείται από 3 κύκλους.
📝Κάθε κύκλος μαθημάτων είναι 3 μήνες, με την δυνατότητα επιλογής θεματολογίας.
Ο κάθε συμμετέχων του προγράμματος θα αναπτύξει έναν σφαιρικό τρόπο αντίληψης όλων των θεραπευτικών προσεγγίσεων, και θα μάθει πως λειτουργεί και εφαρμόζεται η Σπειροειδή κίνηση ως θεραπευτικό εργαλείο στην Σχεσιακή Προσέγγιση, την Συνθετική Προσέγγιση, την θεωρία Συστημάτων, την θεωρία του Εστιασμού, την Ψυχαναλυτική Προσέγγιση, την Μουσικοθεραπεία, και την Κινησιολογία.
Η έμπνευση μας είναι να σας γνωρίσουμε τον τρόπο που συνεργάζονται οι διαφορετικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις μέσα από την Σπειροειδή κίνηση.
Η Συμμετοχή σας στο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Koxlia θα συμβάλει στην ανάπτυξη του κάθε πλαισίου που εργάζεστε.
Σε ένα περιβάλλον όπου η ισότιμη σχέση και η αίσθηση του Ανηκειν είναι σταθερές αξίες, μπορείτε να αναπτύξετε και να ανανεώσετε τις δεξιότητές σας σε ένα διαφορετικό αναπτυσσόμενο πεδίο μάθησης βασισμένο σε πέντε βασικούς Άξονες.:
Επαγγελματική πρακτική
Μεθοδολογία
Αναγνώριση Συστημάτων
Σχεδιασμός και Διαχείριση
Διαπροσωπικές σχέσεις.
Ο Koxlias συγκέντρωσε για το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Επιμόρφωσης έμπειρους επαγγελματίες για να δώσουν μια ουσιαστική ματιά στους αντίστοιχους τομείς τους.
Τόσο μέσα στα μαθήματα όσο και στις συναντήσεις ολομέλειας οι εισηγητές του προγράμματος θα δώσουν περισσότερη σημασία στην βιωματική τους εμπειρία όπως: Γιατί επέλεξαν τον δρόμο της τέχνης της Ψυχοθεραπείας, τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν και ξεπέρασαν, και πώς εφάρμοσαν τις εκπαιδεύσεις τους για να κάνουν τη διαφορά στον πραγματικό επαγγελματικό κόσμο .