Διαδικτυακή θεραπεία​

Με τις παρατεταμένες συνθήκες λόγω πανδημίας η ψυχοθεραπεία αλλάζει καθώς οι άνθρωποι αναζητούν υπηρεσίες ψυχικής υγείας μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας παροχής συμβουλών και θεραπείας.​

Το κέντρο Ψυχοθεραπείας - Συμβουλευτικής ΚΟΧΛΙΑΣ προσφέρει οικονομική βοήθεια που μπορεί να καλύψει έως και το 40% του κόστους ατομικής και ομαδικής θεραπείας.​

Παρέχει 10 δωρεάν θεραπευτικές υπηρεσίες σε άτομα που έχουν επηρεαστεί οικονομικά από την πανδημία (π.χ. απολύσεις ή απώλεια εισοδήματος) ​

Η αποστολή μας​

Λειτουργούμε την επαγγελματική συμβουλευτική προσβάσιμη, και προσιτή, για όλους έτσι ώστε οποιοσδήποτε αγωνίζεται με τις προκλήσεις της ζωής να μπορεί να πάρει βοήθεια.​

Πώς λειτουργεί.​

Μέσω τηλεφωνικού μηνύματος, ή στην φόρμα επικοινωνίας, ή mail, δηλώστε το αίτημα σας, αναφέρεται πληροφορίες για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζεται αυτήν την στιγμή, στοιχεία που βοηθούν στην επικοινωνία μας μαζί σας, ώστε με βάση τις ανάγκες σας να επικοινωνήσει ο εξειδικευμένος συνεργάτης μαζί σας.​

Δείτε τις χρεώσεις

Η οικογενειακή θεραπεία παρέχει στις οικογένειες την ικανότητα να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν τις συγκρούσεις.
Διερευνά καλύτερους τρόπους ψυχοεκπαιδευτικών εργαλείων. Καθιερώνει ξεκάθαρους ρόλους και όρια, εκπαιδεύει την σημασία της δέσμευσης και του σεβασμού.

Η οικογένεια είναι ένα σύστημα
που λειτουργεί με σχήματα αναπαραγωγής του παρελθόντος των οικογενειών.
Η αναγνώριση των σχημάτων του συστήματος λειτουργεί ως επιδιόρθωση και ανακατασκευή καινούργιων οικογενειακών μοτίβων.

Κυριακή Μερτζάνη Σχεσιακή Ψυχοθεραπευτρια MSc ​