Σχολικός εκφοβισμός

Ο σχολικός εκφοβισμός περιλαμβάνει τρεις κύριες κατηγορίες εξίσου σημαντικές για την ψυχική υγεία του ατόμου.

Άμεσος εκφοβισμός

Όταν ένα άτομο ρίχνει αντικείμενα σε ένα άτομο ή να φωνάζει με βλαβερά λόγια, ή επιτίθεται με χειρονομίες και άμεση επαφή με το άτομο.

Έμμεσος εκφοβισμός

Διάδοση σε λεκτικές ή γραπτές βλαβερές φήμες προκαλώντας και άλλους να συμμετέχουν στην πράξη εκφοβισμού για ένα συμμαθητή ή ενήλικο.

Συναισθηματικός Εκφοβισμός

Ο συναισθηματικός εκφοβισμός περιλαμβάνει τη χρήση τρόπων από ένα ή πολλά άτομα, για να προκληθεί συναισθηματική βλάβη σε ένα άλλο άτομο, με σκοπό την απομάκρυνση του από τις σχολικές η κοινωνικές ομάδες. Αυτού του είδους ο εκφοβισμός είναι ο ποιο επικίνδυνος καθώς, προέρχεται από ομαδική συνεργασία ατόμων και συσωρευτικών επιθέσεων. Το θύμα τις περισσότερες φορές νοιώθει αβοήθητο και τελικά απομακρύνεται με βαθιά ψυχικά τραύματα που αν δεν επιλυθούν αναπαράγονται και στην ενηλικίωση.

Δείτε τις χρεώσεις