Relational The Art Therapy for Women ​

Το Relational the Art Therapy for Women είναι ένα πρόγραμμα θεραπείας που λειτουργεί συνδυαστικά την Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία, και την τέχνη της Αφήγησης - Γραφής, λειτουργεί για τη βελτίωση των τρόπων προσκόλλησης και σύνδεσης στις σχέσεις των γυναικών με τους σημαντικούς άλλους της ζωής τους.

Ο τρόπος που λειτουργεί βασίζεται στην σπειροειδή κίνηση και βοηθά τις γυναίκες που συμμετέχουν να εκφράζονται μέσω της γραφής η οποία λειτουργεί ως μη λεκτική μέθοδος επικοινωνίας ποικίλων συναισθημάτων, και συμπεριφορών, με κυριότερο στόχο της θεραπευτικής ομαδικής διαδικασίας στην μάθηση των διαπροσωπικών σχέσεων, και την κοινωνική υποστήριξη.

Η μεγαλύτερη πλειονότητα του προγράμματος είναι ότι βοηθά τις γυναίκες μέλη, ώστε να σχηματίσουν έναν πιο ασφαλή συναισθηματικό δεσμό, ενισχύοντας μια ισχυρότερη σχέση με τον εαυτό τους οδηγώντας τες σε πιο υγιή επικοινωνία με τους σημαντικούς άλλους της ζωής της.

Το Relational the Art Therapy for Women δημιουργεί επίσης ένα ασφαλές περιβάλλον επιτρέποντάς σας να αισθάνεστε ασφαλείς ενώ εξερευνάτε τον προσωπικό σας κόσμο, μέσα από την τέχνη της αφήγησης και της γραφής, μαθαίνοντας νέες πληροφορίες και τρόπους μετασχηματισμού. Η αφήγηση ξεκινά από το εδώ και τώρα καταγράφοντας την παιδική ηλικία του εκεί και τότε, και την σχέση με τους φροντιστές, όπως είναι οι γονείς.

Το Relational the Art Therapy for Women εξετάζει βασικές κινήσεις και στιγμές που καθορίζουν μια καλύτερη σχέση αγάπης για γυναίκες. Ο πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι να επεκτείνει και να αναδιοργανώσει τις συναισθηματικές αλληλεπιδράσεις της γυναίκας.

Το Relational the Art Therapy for Women, προσφέρει στην κάθε γυναίκα την ευκαιρία:

Το πρόγραμμα βασίζεται με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ομαδικής θεραπείας και αποτελείται από τέσσερεις βασικούς τομείς που είναι η Αφήγηση η Γραφή, ο Εστιασμός, η Σχέση. Και τέσσερεις βασικούς κανόνες. Επικεντρώνοντας επίσης στην αντιμετώπιση συναισθημάτων και αλληλεπιδράσεων εντός της ομάδας.

Αναγνώριση - Αποκλιμάκωση

Αυτός είναι ο πρώτος κανόνας που μαθαίνει η γυναίκα μέλος στην ομάδα, να εστιάζεται στον εντοπισμό μοτίβων αρνητικής αλληλεπίδρασης που συμβάλλουν στη συναισθηματική σύγκρουση, στον εντοπισμό αρνητικών σκέψεων που σχετίζονται με ζητήματα προσκόλλησης στο εκεί και τότε στο εδώ και τώρα.

Αυτός ο κανόνας είναι ο πιο σημαντικός καθώς βοηθά τις γυναίκες να δουν καλύτερα πώς οι ανασφάλειες και οι φόβοι βλάπτουν τη σχέση τους. Αναγνωρίζονται οι συμπεριφορές και τα παλαιά οικογενειακά μοτίβα (που μπορεί να μην γνωρίζουν καν) κατανοώντας πώς αυτές οι λειτουργίες συμβάλλουν σε συγκρούσεις στις σχέσεις τους.

Ο μεθοδολογικός σχεδιασμός βασίζεται στην ιδέα της ομάδας και της δημιουργικότητας. Η δημιουργικότητα σχετίζεται άμεσα με την έκφραση των συναισθημάτων και ενδυναμώνεται από δράσεις που εδράζονται σε συμμετοχικές- συνεργατικές σχέσεις

Μετασχηματισμός

Αυτός ο κανόνας λειτουργεί στην ομαδική θεραπεία ενισχύοντας την συνεκτικότητα μεταξύ των γυναικών της ομάδας, μαθαίνουν να μοιράζονται τα συναισθήματα τους με έναν πιο υγιή τρόπο, η αφήγηση και γραφή αφορά το ομαδικό σώμα, γράφοντας το ομαδικό βιβλίο.

Αυτή η διαδικασία μειώνει την σύγκρουση μεταξύ μελών της ομάδας δημιουργώντας έναν πιο ασφαλή συναισθηματικό δεσμό, εστιάζοντας στην αποδοχή ενσυναίσθηση και ανταπόκριση στις ανάγκες των άλλων μελών της ομάδας.

Οι γυναίκες που συμμετέχουν στον πρόγραμμα Relational the Art Therapy for Women αρχίζουν να βλέπουν μέσα από την θεραπευτική διαδικασία ανεπιθύμητες συμπεριφορές (όπως, απομάκρυνση ή θυμωμένες συμπεριφορές), ως «διαμαρτυρίες αποσύνδεσης». Οι γυναίκες μαθαίνουν τρόπους αποκλιμάκωσης και επαναδιόρθωση, ενισχύοντας το αίσθημα του ανήκειν ώστε να είναι συναισθηματικά διαθέσιμες, ενισχύουν την ενσυναίσθηση και τον δεσμό σύνδεσης με τους άλλους.

Οι γυναίκες της ομάδας μαθαίνουν να εκφράζουν τα βαθιά στρεσογόνα συναισθήματα από ένα μέρος ευπάθειας και κατανόηση στην αναζήτηση να ικανοποιηθούν οι ανάγκες τους.

Δέσμευση

Αν και η έννοια της δέσμευσης μπορεί να φαίνεται προφανής, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι αυτός ο κανόνας είναι το σημαντικό σημείο μετάβασης από το εκεί και τότε στο εδώ και τώρα. Και χρήζει σημαντικής σημασίας καθώς είναι η δημιουργία εσωτερικού ψυχικού χώρου του μη φόβου, μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματα τους με έναν υγιή τρόπο, «όπως π.χ νοιώθω άγχος, θυμό, απογοήτευση,» ή «νοιώθω χαρούμενη, δυνατή, ότι αξίζω», δίνεται μεγαλύτερη σαφήνεια τόσο για τον εαυτο όσο και για το τι καταλαβαίνουν οι άλλοι.

Σταθεροποίηση – Εδραίωση

Αυτός είναι ο τελικός κανόνας του προγράμματος Relational the Art Therapy for Women. Κατά τη διάρκεια αυτού του τελικού σταδίου η κάθε γυναίκα μέλος καλείται να λειτουργεί με νέες στρατηγικές επικοινωνίας και να εξασκήσει στην καθημερινότητα της νέες δεξιότητες όταν αλληλεπιδρά με τους σημαντικούς άλλους της ζωής της.

Εδραιώνονται νέοι τρόποι αλληλεπιδράσεων σύνδεσης αντικαθιστώντας παλιά, αρνητικά μοτίβα, όπως "απόσυρση-επίθεση" ή "κριτική-υπεράσπιση", με υγιής τρόπους αποδοχής, κατανόησης, ενσυναίσθησης.

Αυτοί οι τέσσερεις κανόνες, λειτουργούν ως αυτο-ενδυνάμωση, η συνεχής εξάσκηση τους δημιουργούν μόνιμη αλλαγή. Η ενδυναμωμένη σχέση με τον εαυτό, λειτουργεί ως ένα ασφαλές περιβάλλον για την υγιή σχέση και αλληλεπίδραση με τους άλλους.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πρόγραμμα Relational the Art Therapy for Women είναι μια Ομαδική Θεραπεία εστιασμένη στην σχέση με τον εαυτό και τους άλλους, αφορά γυναίκες που νοιώθουν να αγωνίζονται με συγκρούσεις, αγωνία, και δύσκολη επικοινωνία στις σχέσεις τους. Λειτουργεί επίσης δυναμικά σε ατομική θεραπεία και θεραπεία ζεύγους, βοηθώντας να βελτιώσουν τις δυσκολίες που σχετίζονται με την επικοινωνία και τις στρεσογόνες καταστάσεις.

Η διάρκεια του προγράμματος Relational the Art Therapy for Women, είναι 36 μήνες, με εβδομαδιαίες ομαδικές συναντήσεις διάρκειας 120 λεπτών.

Στην διάρκεια των 36 μηνών του προγράμματος, λειτουργούν ενισχυτικά σεμινάρια 6 ωρών (Μαραθώνια), κάθε 40 ημέρες για επαναπροσδιορισμό και ενίσχυση των στρατηγικών αντιμετώπισης σε στρεσογόνες καταστάσεις.

Δείτε τις χρεώσεις

Πρόκειται για ένα καινοτόμο ψυχοθεραπευτικό εργαλείο το οποίο συνδυάζει τη μοναδικότητα του κάθε ατόμου ως προς τον τρόπο ζωής των επιθυμιών, των σχέσεων, των φόβων, τις εμπειρίες, και την αλληλεπίδραση του με το περιβάλλον.

Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,
να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος,
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις.
Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,
τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι,
τέτοια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις,
αν μέν’ η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτή
συγκίνησις το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει.

ΙΘΑΚΗ Κ.Π. Καβάφης. ​