Εφηβεία μια ιδιαίτερα ευάλωτη μεταβατική περίοδο

Η εφηβεία αναφέρεται ως ιδιαίτερα ευάλωτη μεταβατική περίοδο, για τον έφηβο που δεν είναι ούτε παιδί αλλά ούτε ενήλικας. Αυτό μοιάζει να ενέχει δυσκολίες λόγω των ουσιαστικών αλλαγών σε βιολογικά,…

Continue ReadingΕφηβεία μια ιδιαίτερα ευάλωτη μεταβατική περίοδο